دانلود آهنگ تا ابد این عشق و این دل ماندنیست غلام کویتی پور

پنج‌شنبه - 10 نوامبر 2022
دانلود آهنگ تا ابد این عشق و این دل ماندنیست غلام کویتی پور

هم اکنون از رها سانگ ♪ دانلود اهنگ تا ابد این عشق و این دل ماندنیست با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎜

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | TA ABD AYN ASHGH V AYN DL MANDNYST With Text And 2 Quality 320 And 128 On rahasong.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎜♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎜♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎜♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎜♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎜♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎜♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎜♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎜♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎜♡

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎜♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎜♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎜♡

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎜♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎜♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎜♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎜♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎜♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎜♡

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎜♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎜♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎜♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

🎜♡

🎜♡

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎜♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎜♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎜♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎜♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎜♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎜♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎜♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎜♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎜♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎜♡

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎜♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎜♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎜♡

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎜♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎜♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎜♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎜♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎜♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎜♡

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎜♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎜♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎜♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎜♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎜♡

ناله عشق است و آتش میزند

🎜♡

🎜♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند